Με 23 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου και ώρα 19.15′ το δημοτικό συμβούλιο Ανατολικής Μάνης συνέρχεται με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισαγωγή ζώων στα δημοτικά βοσκοτόπια για το 2015. Εισηγητής ο κ. Πατρικάκος Παναγιώτης.

2. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών της Πετράκου Ευαγγελίας του Χρήστου, με πωλούμενο είδος «οπωρολαχανικά». (Χριστοδουλάκος Απόστολος)

3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών δήμου Ανατολικής Μάνης, για το έτος 2015 (ΕΚΠΟΤΑ). (Χριστοδουλάκος Θεόδωρος)

4. Ορισμός ενός ΔΣ μετά του αναπληρωτή του ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή παραλαβής (καλής εκτέλεσης) υπηρεσιών, για το έτος 2015 (ΠΔ 28/80). (Χριστοδουλάκος Θεόδωρος)

5. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών για την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης κινητών – ακινήτων πραγμάτων του δήμου Ανατ. Μάνης, μετά των αναπληρωτών τους, για το έτος 2015. (Ανδρεϊκος Δημήτριος)

6. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, για το έτος 2015. (Λυροφώνη Γεωργία)

7. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2014. (Λυροφώνη Γεωργία)

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015. (Λυροφώνη Γεωργία)

9. Έγκριση αναγκαιότητας για τις υπηρεσίες – εργασίες του δήμου Αν. Μάνης, για το έτος 2015. (Λυροφώνη Γεωργία)

10. Έγκριση αναγκαιότητας για τις προμήθειες του δήμου Αν. Μάνης, για το έτος 2015. (Λυροφώνη Γεωργία)

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις τέως δήμου Οιτύλου και ΤΚ Πυρρίχου». (Εξαρχάκος Γεώργιος)

12. Έγκριση της αριθ. 1/2015 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός κοιμητηρίων ΔΕ Οιτύλου και Αν. Μάνης» προϋπολογισμού 14.000 ευρώ – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Κοκοράκης Παναγιώτης)

13. Έγκριση της αριθ. 2/2015 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός κοιμητηρίων ΔΕ Γυθείου και Σμύνους» προϋπολογισμού 8.000 ευρώ – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Ριφουνάς Δημήτριος)

14. Έγκριση της αριθ. 14/2015 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέιντερ τέως δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου και Αν. Μάνης» συνολικού ποσού 40.000 ευρώ – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Αραπάκος Θεόδωρος)

15. Έγκριση της αριθ. 15/2015 μελέτης με τίτλο «Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών δημοτικών οδών δήμου Ανατολικής Μάνης» συνολικού ποσού 24.600 ευρώ – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Τσιριγώτης Παναγιώτης)

16. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΝΤΕ του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σμύνους 2014». (Αραπάκος Θεόδωρος)

17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ ΤΚ Οιτύλου». (Εξαρχάκος Γεώργιος)

18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Οδοποιϊα ΔΕ Οιτύλου 2014». (Εξαρχάκος Γεώργιος)

19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια «Εξοπλισμός κέντρου πληροφόρησης και ερμηνείας». (Λεβεντζώνης Νικόλαος)

20. Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. (πρόεδρος ΔΣ)

21. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης τουρισμού. (Τσιριγώτης Παναγιώτης)

22. Ανακήρυξη του κ. Γρηγορίου Σκαλκέα ως επίτιμου δημότη Ανατολικής Μάνης. (Αναστασάκος Χρήστος)

23. Ανακήρυξη του κ. Ιωάννη Φατσέα ως επίτιμου δημότη Ανατολικής Μάνης. (δήμαρχος)