Με 35 θέματα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Μάνης

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ανατολικής Μάνης κ. Γεώργιος Μητσάκος απηύθυνε πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Σώματος, τη Δευτέρα 22 Σεμπτεμβρίου και ώρα 20.00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή δύο ΔΣ του δήμου Ανατολικής Μάνης οι οποίοι θα μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. Εισηγητής ο πρόεδρος του ΔΣ Γ. Μητσάκος.

2. Εκλογή δύο συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν αυτή συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο. (Γ. Μητσάκος)

3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αν. Μάνης. (Γ. Μητσάκος)

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Γεωργία Λυροφώνη)

5. Συζήτηση αιτήματος Ιωάννη Παναγουλάκου σχετικά με καθαρισμό ρέματος Αρδέλη στη Σελινίτσα Γυθείου. (Γ. Μητσάκος)

6. Έγκριση της αριθ. 42/2014 τεχνικής μελέτης εργασιών με τίτλο «Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000 ευρώ. (Γ. Μητσάκος)

7. Έγκριση της αριθ. 43/2014 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000 ευρώ. (Απόστολος Χριστοδουλάκος)

8. Έγκριση της αριθ.44/2014 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Γυθείου» – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Γ. Μητσάκος)

9. Έγκριση τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου «Δεξαμενή ΔΕ Οιτύλου» με ανάδοχο τον Ι. Χατζάκο ΕΔΕ. (Γεώργιος Εξαρχάκος)

10. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Διαπλάτυνση διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από ΤΚ Πύρριχου έως ΤΚ Κότρωνα στη θέση Φλομοχώρι του δήμου Ανατολικής Μάνης». (Γ. Εξαρχάκος)

11. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις τέως δήμου Γυθείου 2014». (Γ. Μητσάκος)

12. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αποπεράτωση εργασιών περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου στο Πριτσιώτικο». (Γ. Μητσάκος)

13. Έγκριση ή μη χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου». (Γ. Μητσάκος)

14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση εργασιών περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου στο Πριτσιώτικο». (Γ. Μητσάκος)

15. Τροποποίηση της αριθ. 6/2014 ΑΔΣ ως προς το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής (καλής εκτέλεσης) υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων του δήμου Ανατολικής Μάνης έτους 2014. (Απ. Χριστοδουλάκος)

16. Τροποποίηση της αριθ. 33/2014 ΑΔΣ ως προς το αναπληρωματικό μέλος των επιτροπών παραλαβής (καλής εκτέλεσης) υπηρεσιών έτους 2014. (Γ. Μητσάκος)

17. Τροποποίηση της αριθ. 34/2014 ΑΔΣ ως προς το δεύτερο τακτικό μέλος και τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 7.219,38 ευρώ. (Γ. Μητσάκος)

18. Τροποποίηση της αριθ. 35/2014 ΑΔΣ ως προς το δεύτερο τακτικό και το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος στην επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων ακινήτων του δήμου για το έτος 2014. (Γ. Μητσάκος)

19. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης». (Γ. Μητσάκος)

20. Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης». (Γ. Μητσάκος)

21. Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης. (Γ. Μητσάκος)

22. Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης. (Γ. Μητσάκος)

23. Ορισμός προέδρου και παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Γ. Μητσάκος)

24. Ορισμός ΔΣ της ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης. (Γ. Μητσάκος)

25. Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικ. έτος 2014 δήμου Ανατολικής Μάνης – Καθορισμός αμοιβής. (Γεωργία Λυροφώνη)

26. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωματικών τους οι οποίοι θα μετάσχουν ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. (Γ. Μητσάκος)

27. Σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης κληροδοτημάτων του δήμου Ανατολικής Μάνης. (Παναγιώτης Τσιριγώτης)

28. Τροποποίηση της αριθ. 73/2012 ΑΔΣ που αφορά έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Ανατολικής Μάνης ΔΕΥΑΑΜ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου» ως προς τους εκπρόσωπους του δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. (Γ. Μητσάκος)

29. Τροποποίηση της αριθ. 74/2012 ΑΔΣ που αφορά έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Ανατολικής Μάνης ΔΕΥΑΑΜ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο«Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου» ως προς τους εκπρόσωπους του δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. (Γ. Μητσάκος)

30. Τροποποίηση της αριθ. 75/2012 ΑΔΣ που αφορά έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Ανατολικής Μάνης ΔΕΥΑΑΜ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού από δεξαμενή ΤΔ Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή ΤΔ Γερολιμένα» ως προς τους εκπρόσωπους του δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. (Γ. Μητσάκος)

31. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών για κοινοχρήστους χώρους δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2015. (Γ. Λυροφώνη)

32. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών βοσκής δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2015. (Γ. Λυροφώνη)

33. Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος υπέρ δήμου για έκδοση άδειας πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. (Γ. Λυροφώνη)

34. Καθορισμός ύψους συντελεστή ΤΑΠ δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2015. (Γ. Λυροφώνη)

35. Σχετικά με την επιβολή ή μη τέλους για την αναπαραγωγή διοικητικών εγγράφων. (Γ. Λυροφώνη)