Με 35 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis

dimotiko symvoulio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα γίνει τη Δευτέρα 25/5 στις 19.30′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Παρουσίαση της εφαρμογής Pocket tour.

2ο Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Σπάρτης. Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.

3ο Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

4ο Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA – FEAD). (Δήμαρχος)

5ο Περί τροποποίησης καταστατικού της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ανάπτυξη – Λακωνία». (Δήμαρχος)

6ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για διαμόρφωση – διαρρύθμιση δημοτικού κτιρίου ΤΚ Μαγούλας και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Χαλβατσιώτη και αποκατάσταση στη θέση «Θεοφιλοπούλου» ΤΚ Καμινίων. (Δημήτρης Αποστολάκος)

7ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015 αναφορικά με τη διάθεση «Εσόδων εμπονοπανήγυρης Μυστρά». (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για φόρο προμηθευτών, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ (Σχετ. με κληροδότημα Ευάγ. Φιλιππόπουλου ΔΚ Σπαρτιατών). (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση θέρμανσης στο 2ο δημοτικό σχολείο Σπάρτης», τροποποίηση προϋπολογισμού. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για «Συντήρηση τοπογραφικών οργάνων». (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Καρυών 2014», αναδόχου Κ/Ξ Παναγιωταράκος Σ Β. – Γκορογια Γ. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

12ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου». (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Λευκοχώματος. (Ευστράτιος Σμυρνιός)

14ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Πολοβίτσας. (Ευστρ. Σμυρνιός)

15ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη αίθουσας στο κοινοτικό κτίριο Κεφαλά. (Νικόλαος Φλώρος)

17ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Βελτιώσεις – διαμορφώσεις κτιρίου ΤΚ Άρνας». (Παν. Αργυρόπουλος)

18ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Ξηροκαμπίου, Σπαρτιάς και Παλαιοπαναγιάς ΔΕ Φάριδος» (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Έγκριση του αριθ. 16/2015 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση δαπάνης της προμήθειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης τροχαίας κίνησης – πληροφοριακές κλπ». (Παν. Αργυρόπουλος)

20ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση δημοτικού σχολείου ΤΚ Τρύπης», αναδόχου I. Κερχουλας και ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

21ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

22ο Συγκρότηση επιτροπής ονοματοθεσίας οδών και πλατειών (άρθρο 11 κανονισμού λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης). (Σπύρος Μοιράγιας)

23ο Συγκρότηση επιτροπής εμποροπανηγύρεως Μυστρά (άρθρο 11 κανονισμού λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης). (Σπ. Μοιράγιας)

24ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών σιδήρου, λαμαρινών και ειδών αλουμινίου για κατασκευή σχαρών και λοιπών ειδών. (Παν. Αργυρόπουλος)

25ο Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων» για διενέργεια ελέγχου. (Παν. Αργυρόπουλος)

26ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση των κωδικών μισθοδοσίας της δημοτικής αστυνομίας. (Δημ. Αποστολάκος)

27ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού». (Δημ. Αποστολάκος)

28ο Περί εκμίσθωσης ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας. (Δημ. Αποστολάκος)

29ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού καταστήματος Βαμβακούς. (Δημ. Αποστολάκος)

30ο Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Παν. Αργυρόπουλος)

31ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Πελλάνας 2015». (Παν. Αργυρόπουλος)

32ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Θεραπνών». (Παν. Αργυρόπουλος)

33ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρων κοιμητηρίων ΔΕ Θεραπνών». (Παν. Αργυρόπουλος)

34ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση δημοτικού σχολείου στη Βαρβίτσα», αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

35ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας περσίδων. (Δημ. Αποστολάκος)