“Μην πετάς ό,τι σου καπνίσει!”

life Ammos

life Ammos

To ευρωπαϊκό έργο LIFE AMMOS, για την πρόληψη και τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες, πραγματοποιεί τη δεύτερη επίσκεψή του στην παραλία Πλύτρα (τοποθεσία Παχειά Άμμος) την Πέμπτη 5 Ιουνίου και ώρα 10.00′ το πρωί.

Μετά την αρχική επίσκεψη, το φθινόπωρο του 2013, στις 15 παραλίες/περιοχές υλοποίησης του έργου, κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, καταγραφή της άποψης των εμπλεκόμενων φορέων και κατάρτιση των Τοπικών Συμβουλευτικών Επιτροπών, αρχίζει η εντατικοποίηση των δράσεων του LIFE AMMOS, με την εγκατάσταση ενημερωτικού περιπτέρου και την παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού σε κάθε παραλία, καθώς και με τη διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων απορριμμάτων καπνιστών και ποσοτικής έρευνας στους λουόμενους σε μηνιαία βάση.

Στην Πλύτρα, μια από τις τρεις πελοποννησιακές παραλίες που συμμετέχουν στο έργο, θα στηθεί το σκηνικό μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας για την ολιστική προσέγγιση του θέματος της προστασίας του παράκτιου περιβάλλοντος από τα απορρίμματα, με έμφαση στα απορρίμματα καπνιστών. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει τα εγκαίνια του ενημερωτικού περιπτέρου και ενημέρωση των πολιτών και εκπροσώπων του τύπου σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από τα απορρίμματα καπνιστών και τους στόχους του έργου. Θα ακολουθήσει καθαρισμός της παραλίας από εθελοντές, πολίτες της περιοχής και μαθητές.

Το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας θα έχει προηγηθεί επαναληπτική μέτρηση των απορριμμάτων καπνιστών στην παραλία, με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση της πορείας του έργου. Στο πλαίσιο του έργου LIFE AMMOS έχουν προγραμματιστεί τρεις ακόμη επισκέψεις στις παραλίες υλοποίησής του στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Η εκδήλωση υλοποιείται με τη συνεργασία του δήμου Μονεμβασίας.