Μην πετάτε φάρμακα που σας περισσεύουν και δεν έχουν λήξει

Η κοινωνική υπηρεσία της νοσηλευτικής μονάδας Μολάων και ο δήμος Μονεμβασίας συγκεντρώνουν φάρμακα που δεν έχουν λήξει για το εθελοντικό κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο νομού Λακωνίας.

Για να παραδώσετε τα φάρμακα που σας περισσεύουν μπορείτε να απευθύνεστε στις παραπάνω δομές.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Νοσοκομείο Μολάων/Κοινωνική Υπηρεσία: 27323 60136
Δήμος Μονεμβασίας/Τμήμα Πρόνοιας: 27323 60570

Γιατί ό,τι εμείς δεν χρειαζόμαστε ίσως να είναι πολύτιμο για τον συνάνθρωπό μας.