Μην ταΐζετε και μην ακουμπάτε τις θαλάσσιες χελώνες – Δεν είναι κατοικίδια!

Αποδέκτες αναφορών για περιστατικά επιθέσεων (δαγκώματος) από θαλάσσιες χελώνες σε ανθρώπους στο Λιμένι του δήμου Ανατολικής Μάνης έγιναν τόσο το Λιμεναρχείο Γυθείου όσο και ο “Αρχέλων” Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες για την προστασία τους και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στον μέλλον, ανακοινώνουν λοιπόν τα εξής:

“Η παροχή τροφής σε άγρια ζώα επηρεάζει τόσο την υγεία τους όσο και τη συμπεριφορά τους και αποτελεί σημαντική όχληση για τα προστατευόμενα ζώα. Με τέτοιου είδους πρακτικές οι θαλάσσιες χελώνες συσχετίζουν την ανθρώπινη παρουσία με τροφή, γεγονός το οποίο τις οδηγεί στο να εξοικειώνονται και να πλησιάζουν τους ανθρώπους με σκοπό την αναζήτηση τροφής, εκδηλώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αντίστοιχη συμπεριφορά που έχουν κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής τους τροφοληψίας στη φύση.

Προς αποφυγή λοιπόν παρόμοιων περιστατικών, τονίζονται τα ακόλουθα:

α. Τα άγρια ζώα δεν είναι και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατοικίδια.

β. Η θάλασσα είναι το φυσικό περιβάλλον των θαλασσίων χελωνών και διατρέφονται με όλα τα απαραίτητα συστατικά.

γ. Η παροχή φαγητού στα άγρια ζώα μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα στη φυσιολογική τους συμπεριφορά καθώς και στην ασφάλεια των ανθρώπων.

δ. Εκτός από το τάισμα αυτών των ζώων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επιχειρήσουμε οποιουδήποτε είδους επαφή, για παράδειγμα να τα ακουμπάμε ή να τα χαϊδεύουμε.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ανάλογων περιστατικών, παρακαλούμε όπως ενημερώνετε το Λιμεναρχείο Γυθείου (27330 22262) ή τον σύλλογο «Αρχέλων» (210 8944444 και 6941511511)”.