Μητρώο εθελοντών συγκροτείται στο Δήμο Ευρώτα

Το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα με ομόφωνη απόφαση επικύρωσε την ίδρυση και στελέχωση «μητρώου εθελοντών», στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την κοινή ωφέλεια. Η τήρηση και λειτουργία του μητρώου θα τελούν υπό την εποπτεία του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που έχει έδρα το δημοτικό κατάστημα Σκάλας. Με την ίδια απόφαση ψηφίστηκε και ο κανονισμός λειτουργίας του μητρώου, όπου περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος εθελοντισμού και τις σχεδιαζόμενες μορφές εθελοντικής δράσης.

Ο δήμος στοχεύει στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών και μάλιστα σχεδιάζει την πραγματοποίηση ανάλογης εκδήλωσης σε άμεσο χρόνο.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μητρώο μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα για περαιτέρω ενημέρωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27353 60026.