Μηχανογραφικό δελτίο και επιπλέον πληροφορίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις

panellinies

panellinies

Από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.minedu.gov.gr) στο σύνδεσμο “Εξετάσεις” το μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Φέτος εντάσσεται στο μηχανογραφικό και το νέο τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει.

Μετά τις 15 Ιουνίου και κατόπιν νέας ενημέρωσης, όλοι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στα λύκειά τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας, ώστε να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Ειδικές περιπτώσεις – μετεγγραφές

Μετά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις καταργούνται οι επιπλέον θέσεις εισαγωγής για τις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις κατηγορίες των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων δεν χρειάζεται να κάνουν καμμία ενέργεια τώρα, αλλά μετά τις εξετάσεις και την έκδοση των αποτελεσμάτων, με σχετική αίτησή τους προς το τμήμα υποδοχής, θα είναι δικαιούχοι μεταφοράς της θέσης τους.

Διαδικασία του 10% χωρίς νέα εξέταση

Οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, μετά τις 15 Ιουνίου θα έρθουν σε επαφή με το λύκειό τους, ώστε να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας και στην πορεία να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Υπενθυμίζεται ότι με τις νέες ρυθμίσεις:

– Δικαίωμα για το 10% των θέσεων έχουν όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή των ημερήσιων ΕΠΑΛ τα έτη 2012 ή 2013, διεκδικώντας το αντίστοιχο ποσοστό θέσεων (40% για το 2012 και 60% για το 2013). Επισημαίνεται ότι φέτος για πρώτη φορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία του 10% και όσοι απόφοιτοι είχαν λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ-ομάδα Α΄ το 2012 ή το 2013.

– Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10% συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Υπενθύμιση προς τους εξεταζόμενους

Ενόψει της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων τις επόμενες ημέρες, επισημαίνεται ξανά στους υποψηφίους:

– Να γνωρίζουν ακριβώς το εξεταστικό κέντρο στο οποίο εξετάζονται και την ακριβή διεύθυνση, ώστε να είναι έγκαιρα παρόντες.

– Να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου που έχουν πάρει από τα λύκειά τους.

– Κατά την ώρα εξέτασης, να ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών για να μη διαταράσσεται η εξεταστική διαδικασία.