Μια Πρωτομαγιά στο Λιμένι

Πρωτομαγιά στο Λιμένι της Μάνης (Ξένια Σουχλέρη)