Μικρομεσαίοι στην κρίση του κορωνοϊού

Dionysis Thomas 3

άρθρο του οικονομολόγου Διονύση Θωμά


Ανεξαρτήτως ορισμού, είναι γεγονός ότι η μεσαία τάξη απώλεσε πολύ σημαντικό μέρος τους εισοδήματός και της περιουσίας της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και είχε αρχίσει να ανακάμπτει τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, τα πρώτα νομοθετήματα της ΝΔ, πριν την κρίση του Covid-19, είχαν ως ξεκάθαρο στόχο την ενίσχυση των πολύ υψηλών εισοδημάτων, και τα όποια οφέλη είδαν τα μεσαία στρώματα ήταν πολύ περιορισμένα, σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που θα είχαν αν μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού κόστους των μέτρων αυτών αξιοποιείτο για τα στρώματα αυτά.

Από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση παλινωδεί, αρνούμενη πεισματικά να την ενισχύσει, παρά τη δυνατότητα που προσφέρουν τα ταμειακά διαθέσιμα που της άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι πόροι της ΕΕ.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι:

(α) Η ενίσχυση σήμερα των εισοδημάτων μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και η ενίσχυση των επιχειρήσεων συνιστούν προϋπόθεση για την ανάσχεση μιας μεγάλης οικονομικής ύφεσης και ενός 4ου μνημονίου, που θα είναι καταστροφικό για την χώρα και για την κοινωνία.

(β) Τα 533 ευρώ τον μήνα δεν είναι αρκετά για τους μισθωτούς. Τα 600 ευρώ για 1,5 μήνα δεν είναι αυτό που αρμόζει στους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν επιστημονικό επάγγελμα. Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων έχουν ανάγκη μη επιστρεπτέας ενίσχυσης;

Επειδή τα παραπάνω κρίνονται απόλυτα αναγκαία μέτρα, έχει προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ το κοστολογημένο πρόγραμμα “Μένουμε Όρθιοι” στο οποίο περιλαμβάνονται μέτρα όπως η καταβολή πλήρους μισθού στους μισθωτούς, η καταβολή μηνιαίου επιδόματος σε ελεύθερους επαγγελματίες ίσο με το 1/12 του περσινού τους εισοδήματος και η ενίσχυση ύψους 3 δις χωρίς υποχρέωση επιστροφής για τις επιχειρήσεις (βλ. παρακάτω). Επί πλέον, περιλαμβάνονται μέτρα όπως:

1. Στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης: Αναστολή καταβολής του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων για έξι μήνες (με προοπτική παράτασης στους εννιά εφόσον κριθεί αναγκαίο).

2. Καταβολή από το δημόσιο όλων των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που γεννιούνται κατά τη διάρκεια της κρίσης.

3. Αναστολή καταβολής όλων των γεννημένων έως 15/3 ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

4. Μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης: Θεσμοθέτηση ειδικής ρύθμισης για το σύνολο των αναβληθέντων υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν την περίοδο αυτή.

5. Οι αναστολές πληρωμών που προτείνονται ανέρχονται στα 8-10 δισ. ευρώ συνολικά, ποσό όμως που δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος αφού οι υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν, απλώς σε διαφορετικό χρονικό διάστημα.

6. Πάγωμα των δανειακών οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση.

7. Αναστολή τραπεζικών υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων που πλήττονται για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση

8. Παράταση εξόφλησης των επιταγών για όσο διαρκεί η κρίση. Παράλληλη δυνατότητα προείσπραξης για όλους στη βάση προσκόμισης παραστατικών.

9. Αναστολή των ποινικών κυρώσεων για την σφράγιση επιταγών, μετατροπή του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών σε 90 ημέρες και μη αναγγελία στο Τειρεσίας

Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικό πρόγραμμα κοινωνικού

Προτείνεται η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (και κατά προτεραιότητα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα) απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς τη μεσολάβηση των τραπεζών, με σκοπό να καλυφθούν έξοδα (κεφάλαια) κίνησης και άλλες άμεσες ανάγκες. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (καθαρή επιχορήγηση που δεν επιστρέφεται). Κριτήρια για την κατανομή των πόρων είναι κυρίως ο τζίρος, ο αριθμός των εργαζομένων, καθώς και οι ειδικές ανάγκες κάθε κλάδου. Ο σχεδιασμός του μέτρου πρέπει να προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία και αντικειμενικά κριτήρια.

  • Έκτακτο Ειδικό Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για την τόνωση της δραστηριότητας και την ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του συνολικού προγράμματος “Μένουμε Όρθιοι” το οποίο οφείλουμε να επικοινωνήσουμε στην κοινωνία και όλους τους ενδιαφερόμενους παρά τις προσπάθειες των καναλαρχών της διαπλοκής (και της ΕΡΤ) να το “θάψουν”. Να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι να το κρίνουν και να πιέσουν την κυβέρνηση για την υλοποίησή του.