Μισό εκατομμύριο ευρώ για σχολεία και μηχανήματα θα διαθέσει ο δήμος Σπάρτης

Όπως είναι γνωστό, εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης του δήμου Σπάρτης από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων», συνολικού προϋπολογισμού 190.000€ (164.700€ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 25.300€ ίδιοι πόροι δήμου), σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Με τους πόρους αυτούς, προβλέπεται η εκτέλεση των εξής εργασιών:

• Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δ. Σπάρτης: Πλήρης ανακατασκευή των WC.

• Στο 2ο Δημοτικό Δ. Σπάρτης: Εργασίες διαμόρφωσης δαπέδου στην ανατολική είσοδο για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

• Στο 4ο Δημοτικό Δ. Σπάρτης: Νέα είσοδος και ράμπα.

• Στο 9ο Δημοτικό Δ. Σπάρτης (Κλαδά): Ριζική ανακαίνιση των WC.

• Στο Δημοτικό Ξηροκαμπίου: Ανακαίνιση των WC.

• Στο Δημοτικό Γκοριτσάς: Εργασίες περισυλλογής ομβρίων για την απομάκρυνση των συλλεγομένων υδάτων εκτός του προαυλείου, τσιμεντοστρώσεις, επισκευή των εξωτερικών επιχρισμάτων που έχουν υποστεί φθορά από την υγρασία.

• Στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Σπάρτης, στο συγκρότημα 2ου και 3ου Γυμνασίου Σπάρτης και στο 1 ΕΠΑΛ Σπάρτης: Επισκευές επιχρισμάτων που έχουν υποστεί βλάβες.

• Στο Νυκτερινό Γυμνάσιο – Λύκειο Σπάρτης: Στεγανοποίηση δώματος.

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου έχουν καθοριστεί οι όροι και η ημερομηνία διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού του έργου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 18-9-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00′ (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών).

Και μηχανολογικός εξοπλισμός

Εξάλλου, μέσω του ίδιου προγράμματος, ο δήμος Σπάρτης πρόκειται να προμηθευτεί καινούργιο εξοπλισμό, συνολικού προϋπολογισμού 323.500€ (305.000€ ΠΔΕ υπ. Εσωτερικών και 18.500€ ίδιοι πόροι δήμου), με στόχο την αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Συγκεκριμένα θα αποκτήσει:

• Ένα καλαθοφόρο ανυψωτικό όχημα

• Ένα φορτηγό όχημα με σύστημα ανάρτησης και μεταφοράς μεταλλικών κάδων αποκομιδής στερεών, συνοδευόμενο από δύο καινούργιους κάδους,

• Έναν κλαδοτεμαχιστή

• Έναν καταστροφέα (εξάρτημα)

• Έναν κάδο ανάμιξης μπετού – δομικών υλικών (εξάρτημα)

• Ένα υδραυλικό σάρωθρο βαρέος τύπου (εξάρτημα)

• Ένα κιτ περονών (εξάρτημα)

• Έναν κάδο ανάμιξης μπετού – δομικών υλικών (εξάρτημα).