Μονεμβάσια: Οι υπεύθυνοι της Νέας Δημοκρατίας ανά τομέα

Την Κυριακή 20 Μαΐου συνεδρίασε στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης στους Μολάους η δημοτική επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Μονεμβασίας που προέκυψε από τις εκλογές της 13ης Μαΐου. Βασικό θέμα ήταν ο ορισμός, από την πρόεδρο Μαργαρίτα Σπυριδάκου, αντιπροέδρων, γραμματέα, ταμία και υπευθύνων ανά τομέα δράσης. Επίσης, ο εξαμηνιαίος προγραμματισμός υλοποίησης των στόχων.

Ορίστηκαν αντιπρόεδροι οι Ιωάννης Μανωλάκος και Παναγιώτης Μάρκος, γραμματέας η Αδαμαντία Μαστοροπούλου, ταμίας ο Ιωάννης Σαργκάνης, υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού & επικοινωνίας αλλά και γυναικείων θεμάτων η Θεοφανή Κολλιάκου – Καρυτσιώτη, υπεύθυνη παραγωγικών και επιστημονικών φορέων η Αδαμαντία Μαστοροπούλου, υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης ο Θεόδωρος Κατσουλώτος, υπεύθυνος αγροτικών θεμάτων ο Δημήτριος Σγαρδέλης, υπεύθυνος εκλογικής ετοιμότητας ο Παναγιώτης Μαυρομμάτης και υπεύθυνος εργαζομένων ιδιωτικού & δημόσιου τομέα ο Αναστάσιος Μάρκος.