Έως τέλος Μαρτίου η θεώρηση της κάρτας μέλους στο ΚΑΠΗ Σπάρτης

Το ΚΑΠΗ δήμου Σπάρτης παρακαλεί τα μέλη του να θεωρήσουν έως το τέλος Μαρτίου την κάρτα μέλους για το έτος 2018.

Για τη θεώρηση είναι απαραίτητο να προσκομίσουν την κάρτα μέλους, φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή κάρτας και πέντε ευρώ για την ετήσια συνδρομή.