Μόλις έληξαν 1 εκατ. πιστοποιητικά πληροφορικής

ypologistis

ypologistis

Έληξε από τη Δευτέρα 30 Ιουνίου η ισχύς για το δημόσιο περισσότερων από 1.000.000 πιστοποιητικών πληροφορικής.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στις 5/12/2013 προβλεπόταν:

α. Παράταση της ισχύος για έξι μήνες, δηλαδή μέχρι 30/6, των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ των φορέων ECDL Ελλάς, Vellum Global Educational Services, Infotest και ICT Hellas, τα οποία εκδόθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ και η ισχύς τους έληγε την 31/12/2013.

β. Παράταση της ισχύος μέχρι 30/6/2014 των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τους πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ φορείς ECDL Ελλάς ΑΕ, Vellum Global Educational Services, Infotest, ICT Hellas, Key-Cert, Acta, i-Skills, TELEFOS CERT, DIPLOMA – Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31/12/2011.

γ. Παράταση ισχύος μέχρι 30/6/2014 των πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2008 από τον ΟΕΕΚ.

Φορείς πιστοποίησης ανέφεραν ότι αν κάποιος έχει πιστοποιητικό πληροφορικής με ημερομηνία έκδοσης μέχρι και 30/6/2011, αυτό πλέον δεν έχει ισχύ για το δημόσιο τομέα. Από την 1η Ιουλίου τα πιστοποιητικά πληροφορικής έχουν τριετή ισχύ για τους φορείς του δημόσιου τομέα. Δηλαδή αν κάποιος έχει ένα πιστοποιητικό με ημερομηνία 15/6/2012, αυτό θα έχει ισχύ μέχρι και τις 15/6/2015.

Υπενθυμίζεται ότι με κοινή υπουργική απόφαση η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ανέρχεται σε τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσής ή ανανέωσής τους.

(με πληροφορίες από το news.gr)