“Μόνο για εξώδικη γνωστοποίηση ληξιπρόθεσμων η σύμβαση με εισπρακτικές”

ATE Bank

ATE Bank

Η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, σε γραπτή απάντηση προς τη βουλή ύστερα από ερώτηση ανεξάρτητων βουλευτών, αναφέρει ότι οι εισπρακτικές εταιρείες με τις οποίες έχει υπογράψει συμβάσεις περιορίζονται μόνο στην εξώδικη γνωστοποίηση ληξιπρόθεσμων και απαιτητών προς τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, η υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ επισημαίνει πως έχει προβεί στη σύναψη σύμβασης με εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, οι οποίες προβαίνουν αποκλειστικά και μόνο στην εξώδικη γνωστοποίηση ληξιπρόθεσμων (χρεών), κατά την έννοια του ν. 3758/2009, απαιτήσεων του ιδρύματος, κατά των οφειλετών του, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυητών ή των διαδόχων τους.

Διαβεβαιώνει ακόμη ότι δεν προέβη ούτε μπορούσε να προβεί σε οποιαδήποτε δέσμευση καταθετικών λογαριασμών, ούτε σε καμία παρακράτηση οφειλών γεωργών.

Πηγή: newsroom naftemporiki.gr