Μόνο με ραντεβού η εξυπηρέτηση πελατών στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ

Από την ΔΕΥΑΣ ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια αντιμετώπισης του covid-19, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, η εξυπηρέτηση πελατών στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού. Οι δημότες που επιθυμούν να προσέλθουν στα γραφεία της επιχείρησης θα πρέπει να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 27310 29083 και 27310 25331 για να κλείνουν ραντεβού.

Η είσοδος για πληρωμή λογαριασμών θα γίνεται αυστηρά ανά ένα άτομο.

Η επιχείρησης παρακαλεί τους καταναλωτές, εφόσον έχουν την ευχέρεια, να εξοφλούν ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς ύδρευσης.