Νέα έργα συντήρησης στο οδικό δίκτυο του νομού

dromos

Η περιφερειακή ενότητα Λακωνίας προχώρησε στη δημοπράτηση σημαντικών έργων αποκατάστασης του εθνικού και επαρχιακού δικτύου:

> «Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες της εθνικής οδού 86 Κροκεές – Μολάοι – Μονεμβάσια», προϋπολογισμού 1.400.000 €.

> «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου γεωγραφικής περιοχής δήμου Ανατολικής Μάνης», προϋπολογισμού 650.000 €.

> «Συντήρηση οχετών και τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων στο οδικό δίκτυο ΠΕ Λακωνίας», προϋπολογισμού 800.000 €.

Τα έργα προβλέπουν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε διάφορες θέσεις των παραπάνω οδών που έχουν υποστεί φθορές, βελτίωση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, καθώς και επισκευή – συντήρηση των τεχνικών έργων.

Με την ευκαιρία δημοπράτησης, ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης και η αντιπεριφερειάρχης Ντία Τζανετέα ενημέρωσαν ότι εντός του Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν και άλλες τρεις δημοπρασίες σημαντικών έργων για την περιοχή, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων.