Νέα πρωτοβουλία για την “Ανασυγκρότηση” του δήμου Ανατολικής Μάνης

Με σοβαρές ενστάσεις για την έως τώρα διαχείριση του δήμου Ανατολικής Μάνης από την υφιστάμενη δημοτική αρχή, πολίτες του δήμου αποφάσισαν τη δημιουργία μιας νέας κίνησης με τον συμβολικό τίτλο “Ανασυγκρότηση”.

Όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ιδρυτική της διακήρυξη, η νέα αυτή παράταξη θα απαιτήσει από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Πολιτείας, “αφού πρώτα κάνουν τους προβλεπόμενους εκ του νόμου διαχειριστικούς, οικονομικούς και τεχνικούς ελέγχους στον δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού, να παραλάβουν τον δήμο και να τον παραδώσουν στην επόμενη νεοεκλεγείσα δημοτική αρχή”.