Νέες δυνατότητες εξόφλησης οφειλών προς το Δήμο Σπάρτης

ATM

Ο δήμος Σπάρτης από την 6η Ιουνίου έχει ενταχθεί στο διατραπεζικό σύστημα Dias Credit Transfer.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι οφειλέτες του δήμου μπορούν να εξυπηρετηθούν για την εξόφληση των οφειλών τους σε οποιαδήποτε κατάστημα της συνεργαζόμενης τράπεζας του δήμου, που είναι η Εθνική Τράπεζα, καθώς και στα καταστήματα των συμμετεχουσών τραπεζών στο διατραπεζικό σύστημα εισπράξεων Dias Credit Transfer. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχουν μαζί τους την νέου τύπου ατομική ειδοποίηση που θα λάβουν από τον δήμο, η οποία θα φέρει τον ειδικό κωδικό πληρωμής.

Επιπλέον παρέχεται και η δυνατότητα για ηλεκτρονικό τρόπο καταβολής μέσω του internet banking. Οι οφειλέτες κατά τη συναλλαγή θα δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία καθώς και τον ειδικό κωδικό πληρωμής που τους έχει χορηγηθεί από το δήμο.
Οι προμήθειες της Εθνικής Τράπεζας και των εντολοδόχων τραπεζών για τις διατραπεζικές τους υπηρεσίες θα βαρύνουν εξολοκλήρου τους οφειλέτες. Όσον αφορά την Εθνική Τράπεζα οι οφειλέτες θα επιβαρύνονται για εξόφληση στα ταμεία των Καταστημάτων της με προμήθεια 1 ευρώ ανά συναλλαγή και για εξόφληση με internet banking, με προμήθεια 0,20 ευρώ ανά συναλλαγή.