Νέες τεχνικές εξωσωματικής: Ενημέρωση από τον μαιευτήρα – γυναικολόγο Παναγιώτη Καλιαντζή

γράφει ο Παναγιώτης Καλιαντζής, MD, χειρουργός μαιευτήρας – γυναικολόγος, ειδικευμένος στην εξωσωματική γονιμοποίηση και τα προβλήματα γονιμότητας


Παρακολούθηση Εμβρύων Κατά Χρονικές Περιόδους (Time Lapse)

Με την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία στην εξωσωματική γονιμοποίηση, για να εκτιμήσουμε την ανάπτυξη ενός εμβρύου, θα πρέπει να το βγάλουμε από τον επωαστή. Για πρώτη φορά έχει δημιουργηθεί ένας επωαστής ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί την ανάπτυξη ενός εμβρύου μέσω του timelapse video από την αρχή της γονιμοποίησης μέχρι την εμβρυομεταφορά.

Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να ελέγχουμε την ανάπτυξη των εμβρύων και να επιλέγουμε τα καλύτερα έμβρυα που θα τοποθετήσουμε στη μήτρα.

IMSI (Ενδοκυτταροπλασματική Έγχυση Μορφολογικά Επιλεγμένων Σπερματοζωαρίων)

Στην εξωσωματική γονιμοποίηση από το 1992 εφαρμόζεται η τεχνική ICSI, κατά την οποία εισάγουμε ένα σπερματοζωάριο μέσα στο ωάριο σε περιπτώσεις κακής ποιότητας σπέρματος με πολύ καλά αποτελέσματα. Με αυτή τη μέθοδο πολλοί άνδρες, ακόμα και αυτοί που έχουν αζωοσπερμία, έχουν καταφέρει να αποκτήσουν παιδί.

Με την τεχνική IMSI έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τα καλύτερα σπερματοζωάρια με τη χρήση ενός νέου μικροσκοπίου υψηλής ανάλυσης περίπου 5 φορές καλύτερου από αυτό που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε άνδρες που έχουν επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες IVF, ενώ φαίνεται από έρευνες ότι μειώνονται και τα ποσοστά αποβολών.

Metabolomics

Στην εξωσωματική γονιμοποίηση μεγάλη σημασία στην επιτυχία έχει η ποιότητα των εμβρύων που μεταφέρουμε στη μήτρα. Όταν έχουμε αρκετά έμβρυα εκ των οποίων να διαλέξουμε τα 2-3 που θα μεταφέρουμε στη μήτρα, μέχρι τώρα την απάντηση μας την έδινε η μορφολογία.

H μέθοδος metabolomics είναι μία μη παρεμβατική τεχνική η οποία μέσω της μεταβολομικής ανάλυσης του εμβρύου ελέγχει τη βιωσιμότητά του και κατά πόσον αυτό μπορεί να δώσει εγκυμοσύνη. Η μέθοδος αυτή σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εμβρύου μάς βοηθάει να διαλέξουμε τα καλύτερα έμβρυα και να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας.

Από έρευνες που έχουν γίνει, με τη μέθοδο αυτή μπορεί να προβλεφθεί εάν ένα έμβρυο μπορεί να οδηγήσει σε εγκυμοσύνη σε ποσοστό περίπου 85%.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η μέθοδος αφορά κυρίως ζευγάρια με ικανοποιητικό αριθμό εμβρύων όπου έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής.