Νέες υπηρεσίες από τα ΚΕΠ

kep

kep

Νέες υπηρεσίες θα προσφέρουν στους πολίτες από την Τρίτη 27 Μαΐου τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Στο πλαίσιο μείωσης της γραφειοκρατίας και απλούστευσης των διαδικασιών, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενισχύει και αναβαθμίζει τα ΚΕΠ, ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η καθημερινότητα του πολίτη.

Συγκεκριμένα, μετά τη δημοσίευση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων σχετικά με την έναρξη νέων διαδικασιών μέσω των ΚΕΠ, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω αυτών για τα ακόλουθα:

Αίτηση για ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ.

Αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομή των αντίστοιχων δελτίων, μέσω ενιαίου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης, για τις ακόλουθες παροχές (η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων θα ξεκινήσει στις 27 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Ιουνίου):

α. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

β. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού

γ. Πρόγραμμα εκδρομών

δ. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων

ε. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων εισιτηρίων θεάτρων.

Στη νέα εποχή για τα ΚΕΠ, οι πολίτες μπορούν ήδη να λαμβάνουν, απλά και άμεσα:

Πιστοποιητικά δημοτολογίου:

– Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

– Βεβαίωση γέννησης

– Βεβαίωση ιθαγένειας

– Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ.

Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ.

Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ.

Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ.