Νέος αστυνομικός διευθυντής Πελοποννήσου ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος

Ύστερα από τις έκτακτες κρίσεις των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, καθήκοντα γενικού περιφερειακού αστυνομικού διευθυντή Πελοποννήσου ανέλαβε και εκτελεί ο υποστράτηγος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος του Αλεξίου.

Ο κ. Στεφανόπουλος γεννήθηκε το 1961 στο Κατάκολο Ηλείας, κατατάχθηκε στο Σώμα της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων το 1985, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1992. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛΑΣ. Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε πολλά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις. Για την υπηρεσιακή του απόδοση τού έχουν απονεμηθεί παράσημα, μετάλλια και ηθικές αμοιβές. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών παιδιών.