Νέος πρόεδρος και διοικητικό συμβούλιο στον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης

Νέο διοικητικό συμβούλιο και αντιπροσώπους στη δευτεροβάθμια οργάνωση (ΟΕΣΠ) εξέλεξαν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης, με εκλογές που πραγματοποίησαν στις 12 Σεπτεμβρίου. Το σώμα που συγκροτήθηκε δύο ημέρες αργότερα έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

πρόεδρος: Παναγιώτης Φλώρος

αντιπρόεδρος: Σταύρος Γιατράκος

γεν. γραμματέας: Παναγιώτης Γεωργανές

ειδ. γραμματέας: Πολυζώης Καββούρης

ταμίας: Σταματίνα Φουντούκη

βοηθός ταμία: Βασιλική Μπουρλόκα

δημοσίων σχέσεων: Κυριάκος Αλεξανδρόπουλος

κοσμήτορας: Ευανθία Νικόλαρου

σύμβουλοι: Κων/νος Ρήγας, Παναγιώτης Καρούνος, Ιωάννης Μαρκουτσας, Νικήτας Τσάχαλης, Νικόλαος Παπαδάκος

Ελεγκτική Επιτροπή

Παναγιώτης Σαχλάς

Ιωάννης Σπαθανάς

Ευγενία Τσάχαλη

Αντιπρόσωποι στην ΟΕΣΠ

Παναγιώτης Φλώρος

Κυριάκος Αλεξανδρόπουλος

Παναγιώτης Γεωργανές

Σταύρος Γιατράκος

Πολυζώης Καββούρης