Αποφάσεις πάνω σε 21 θέματα καλείται να λάβει το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης την προσεχή Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου, σε συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:
1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το νέο μουσείο Σπάρτης. Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.
2ο Έγκριση των προτάσεων του δήμου Σπάρτης σχετικά με τη διεξαγωγή του “Spartan Race”. (δήμαρχος, Πάνος Παπαδολιάς)
3ο Έγκριση υλοποίησης προγράμματος – προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας» για τη διετία 2016-2017. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)
4ο Έγκριση πρακτικού 1/2015 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Σπάρτης. (Βασίλης Σκρουμπέλος)
5ο Έγκριση τσιμεντόστρωσης τμήματος δημοτικής οδού στην ΤΚ Γεωργιτσίου με δαπάνη του κ. Αθανασίου Παρασχόπουλου. (Π. Αργυρόπουλος)
6ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αντιστήριξη κατολισθαίνοντος πρανούς επί της επαρχ. οδού Λογγάστρας – Βορδόνιας εντός οικισμού Σουστιάνων», αναδόχου Ιωάννη Τσάκωνα. (Π. Αργυρόπουλος)
7ο Καθορισμός θέσεων (χωροθέτηση) κενωθέντων περιπτέρων – Δημόσια κλήρωση του 30% των θέσεων – Καθορισμός χρόνου παραχώρησης περιπτέρων. (Δημήτρης Αποστολάκος)
8ο Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης της κ. Μάρθας Ηλιοπούλου, στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών. (Π. Αργυρόπουλος)
9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων». (Δ. Αποστολάκος)
10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Δ. Αποστολάκος)
11ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων». (Δ. Αποστολάκος)
12ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Δ. Αποστολάκος)
13ο Περί διαγραφής οφειλών. (Δ. Αποστολάκος)
14ο Περί απευθείας εκμίσθωσης του περισσεύματος βοσκής του δημοτικού βοσκοτόπου στην ΤΚ Βασσαρά. (Δ. Αποστολάκος)
15ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης οικίσκου στον οικισμό Καλάμι. (Δ. Αποστολάκος)
16ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού. (Δ. Αποστολάκος)
17ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Σπάρτης». (Π. Αργυρόπουλος)
18ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον οικισμό Πολύδενδρο». (Π. Αργυρόπουλος)
19ο Διόρθωση της αριθ. 597/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου “Κατασκευή δικτύου άρδευσης στο Παλαιολόγιο”». (Π. Αργυρόπουλος)
20ό Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου [1] «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων» της πράξης «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων», ΟΠΣ: 349385. (Π. Αργυρόπουλος)
21ο Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ΔΔ Βλαχιώτη», αναδόχου Κ/Ξ Ματθαίος Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία – Ολύμπιος ΑΤΕ. (Π. Αργυρόπουλος)