Νέο Μουσείο Σπάρτης: Δείτε περισσότερες εικόνες από το προσχέδιο

Την πρότασή του που έλαβε το 1ο βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με θέμα το νέο αρχαιολογικό μουσείο Σπάρτης παρουσίασε σήμερα μέσω του Facebook το γραφείο Mor Architects. Σύμφωνα με την ανάρτηση:

“Η αρχιτεκτονική ιδέα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου αρχαιολογικού πάρκου με την αποκατάσταση της συνέχειας του χώρου πάνω από την περιοχή της εκσκαφής που έχει προκύψει από τις προϋφιστάμενες αποθήκες του εργοστασίου Χυμοφίξ.

Η κύρια εκθεσιακή ενότητα είναι ένας υπερυψωμένος κτιριακός όγκος με αίθριο ώστε να επιτυγχάνεται η οπτική και νοηματική συνέχεια του μουσειακού χώρου με τον «τεχνητό» και τον «φυσικό» αρχαιολογικό χώρο, προσφέροντας μεγάλες σκιασμένες περιοχές συγκέντρωσης.

Με αυτή την κτιριακή δομή επιτυγχάνουμε:

• Τη σύνδεση του νέου κτιρίου με ένα δίκτυο διαδρομών που θα συνδέει τους υφιστάμενους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και θα φέρει σε επαφή τους επισκέπτες με τη σύγχρονη πόλη της Σπάρτης και το τοπίο της.

• Τη δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου με τη διεύρυνση και ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και την απρόσκοπτη κυκλοφορία των επισκεπτών μέσα σε αυτόν. Η συνέχιση της in situ αρχαιολογικής έρευνας θα γίνεται απρόσκοπτα και με δυνατότητα προσωρινής προστασίας τοπικά επιμέρους ερευνώμενων περιοχών. Ο αρχαιολογικός χώρος διεισδύει στο κτίριο με τη δημιουργία υπαίθριων εκθεσιακών ενοτήτων.

• Τη δυνατότητα του εκθεσιακού χώρου να είναι ευέλικτος και να προσφέρει διαβαθμισμένη οπτική προς τους επισκέπτες του αρχαιολογικού πάρκου, ακόμα και τις ώρες που δεν λειτουργεί το μουσείο. Να δίνει επίσης τη δυνατότητα συν-θεώρησης των εκθεμάτων με τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και του τοπίου από το εσωτερικό του εκθεσιακού χώρου.

• Την ενοποίηση του νέου κτιρίου με το παλιό μέσω της λειτουργικής κίνησης ως χαρακτηριστικό στοιχείο των βιομηχανικών χώρων”.

πηγή: Facebook