Νέο Μουσείο Σπάρτης: Τρίμηνη παράταση για τα αποτελέσματα των αρχιτεκτονικών προτάσεων

Παρατείνεται η ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της κριτικής επιτροπής σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των φακέλων συμμετοχής για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης. Η νέα ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι η 1η Ιουλίου 2019.

Η τρίμηνη παράταση κρίθηκε ομόφωνα αναγκαία από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω του πλήθους των συμμετοχών (ανήλθαν σε 43) και της πολυπλοκότητας του έργου.