Νέο πρόγραμμα για 7.000 άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

karta anergias

karta anergias

Νέο πρόγραμμα για 7.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας.

Με αυτό παρέχονται σε 7.000 άνεργους, έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών.

Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων διάρκειας 832 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

Βαθμός κτήσης πτυχίου.

Ηλικία υποψηφίου.

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014).

Χρόνος ανεργίας.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

1) Για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους από 22/12 ώρα 11.00′ έως 14/1 ώρα 24.00′.

2) Για τους παρόχους κατάρτισης από 29/12 ώρα 11.00′ έως 14/1 ώρα 24.00′.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και η δημόσια πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στο www.oaed.gr.