Ναυάγιο “Δημήτριος”

Ναυάγιο “Δημήτριος” (Γιάννης Ξύδης)