Ναυάγιο “Δημήτριος”

Το επιβλητικό ναυάγιο “Δημήτριος” (Γιάννης Ξύδης)