Να απαλλαγούν οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα από τον ΕΝΦΙΑ ζητά η ΚΕΔΕ

kede

kede

“Οι επί της ακίνητης περιουσίας επιβαλλόμενοι φόροι και τέλη μπορούν να εξορθολογιστούν, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, με χαμηλό κόστος διαχείρισης και σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας”, υποστηρίζει το ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως εφαρμόζεται, δημιούργησε και θα εξακολουθεί να δημιουργεί τεράστια προβλήματα όχι μόνο δικαιοσύνης ως προς την εφαρμογή, αλλά προσκρούει ευθέως και σε υφιστάμενες νομικές διατάξεις. Ως εκ τούτου το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να απαλλάξει αμέσως τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα από την υποχρέωση καταβολής και να ασχοληθεί σοβαρά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, με διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Κώστας Ασκούνης, η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προωθεί ρύθμιση ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περίπου 30 δήμους της χώρας που έχουν πάρει δάνεια από ιδιωτικές τράπεζες και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στους όρους αποπληρωμής, να τα αναχρηματοδοτήσουν και στη συνέχεια να ενταχθούν στο καθεστώς των ευνοϊκών ρυθμίσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, οι οποίες προβλέπουν περίοδο χάριτος, επιμήκυνση αποπληρωμής και μειωμένο επιτόκιο. Με τη ρύθμιση αυτή, τόνισε ο κ. Ασκούνης, θα δοθεί μεγάλη οικονομική ανάσα στους δήμους.