Να απογραφούν όλοι χωρίς ενδοιασμούς προτρέπει ο δήμαρχος Μονεμβασίας

Στην παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την απογράφη του πληθυσμού προχώρησε ο δήμαρχος Μονεμβασίας. Ο κ. Τριχείλης προτρέπει όλους τους δημότες να απογραφούν για την ενίσχυση του Δήμου:

“Η Απογραφή Πληθυσμού 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ευρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία που πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια με σκοπό την καταμέτρηση του πληθυσμού ανά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Κοινότητα.

Η απογραφή γίνεται ως εξής: Ένας απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ θα περάσει από το σπίτι σας και σας δώσει στο χέρι ή θ’ αφήσει σε έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο έναν «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» για τη συγκεκριμένη κατοικία.

Όσοι πολίτες δεν μπορέσουν, για οποιοδήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 26 Νοεμβρίου, θα απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους , δηλαδή με τη συνηθισμένη μέχρι πρότινος μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως έγινε στις προηγούμενες απογραφές.

Εφιστώ, λοιπόν, την προσοχή στους κατοίκους του Δήμου να απογραφούν όλοι χωρίς ενδοιασμούς λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία τα οποία θα συλλεχθούν από τη διαδικασία θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του Δήμου μας, αφού τα αποτελέσματα της απογραφής αποτελούν οδηγό για την άσκηση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Για παράδειγμα, το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα λάβει ο Δήμος προκειμένου να υλοποιηθούν έργα, παρεμβάσεις, ενίσχυση υποδομών, κατανομή κεντρικών αυτοτελών πόρων εξαρτάται αποκλειστικά από πληθυσμιακά κριτήρια.

Επίσης βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων κατανέμονται και οι έδρες των τοπικών και δημοτικών συμβουλίων των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Ενημερώστε τα στελέχη του Δήμου και τους απογραφείς για κατοίκους που αυτήν την περίοδο για διάφορους λόγους βρίσκονται εκτός του Δήμου μας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί τους”.