Επίκαιρη ερώτηση Πατριανάκου: “Να αρθούν οι αδικίες για τη χορήγηση συντάξεων ΟΓΑ”

Patrianakou

Patrianakou

Τη διευθέτηση συγκεκριμένων ζητημάτων που ταλαιπωρούν ασφαλισμένους και δικαιούχους του ΟΓΑ ζητά η βουλευτής κ. Φεβρωνία Πατριανάκου με επίκαιρη ερώτησή της, που θα συζητηθεί άμεσα στη βουλή. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι:

Ασφαλισμένοι οι οποίοι επί σειρά ετών καταβάλλουν τις εισφορές τους στον ΟΓΑ, όταν αιτούνται τη συνταξιοδότησή τους, καλούνται να αποδείξουν ότι έχουν ασκήσει συστηματικά και κατ’ επάγγελμα αγροτική δραστηριότητα. Παρατηρείται δε το φαινόμενο να απορρίπτονται οι αιτήσεις πραγματικών δικαιούχων, πχ επειδή υπάγονται σε ΔΟΥ αστικής περιοχής ή επειδή δεν εμφαίνονται αγροτεμάχια στο έντυπο Ε9 που προσκομίζουν.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ εξακολουθούν να αναμένουν τη θέσπιση της δυνατότητας συνταξιοδότησής τους με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και 40 ετών ασφάλισης. Ειδικά δε οι γεννημένοι το 1948 και το 1949 αναμένουν την αποκατάσταση της σε βάρος τους αδικίας, που συντελέστηκε με την αύξηση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης των αγροτών από το 65ο στο 67ο έτος, χωρίς πρόβλεψη σταδιακής εφαρμογής της ρύθμισης.

Υπάρχουν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει συνολικό χρόνο ασφάλισης 40 ετών σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς. Αιτούνται να συνταξιοδοτηθούν από τον ΟΓΑ, ως δικαιούχοι διαδοχικής ασφάλισης, οι αιτήσεις τους όμως απορρίπτονται με την αιτιολογία ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, προκειμένου να λάβουν από τον ΟΓΑ μηνιαία σύνταξη, αλλά και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απαιτείται να αποδείξουν ότι διαμένουν στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία. Η εφαρμογή της προϋπόθεσης αυτής, όμως, προκάλεσε προβλήματα και αποκλεισμούς από το συνταξιοδοτικό αυτό δικαίωμα. Το Φεβρουάριο του 2014 δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση για θέσπιση δεκαετίας αντί της εικοσαετίας, πλην όμως η ρύθμιση δεν έχει ακόμα ισχύσει.

“Η κοινωνική πολιτική επιβάλλεται να είναι δικαιοκρατική και ειδικά σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και μάλιστα αγρότες”, τονίζει η βουλευτής και ζητά από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να λάβει άμεσες πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων και την αποκατάσταση των αδικιών, ώστε να χορηγούνται οι θεσμοθετημένες παροχές στους πραγματικούς δικαιούχους τους.