Να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους αποφάσισαν οι βιοκαλλιεργητές

viologikes kalliergeies

viologikes kalliergeies

Η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας πραγματοποίησε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου την έκτακτη γενική συνέλευσή της. Η παρουσία των μελών ήταν ικανοποιητική αφού υπήρξε απαρτία, ενώ παρευρέθη και η νομική σύμβουλος της Ένωσης.

Έγινε ενημέρωση των μελών για τις ενέργειες του ΔΣ έως τώρα, όσον αφορά στη διαδικασία των πληρωμών και τις περαιτέρω ενέργειες. Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα η διεκδίκηση διαφυγόντων κερδών από την καθυστέρηση πληρωμών για τα έτη 2012, 2013, 2014 καθώς και η διεκδίκηση της ορισμένης από τη νομοθεσία τιμής που διέπει το πρόγραμμα και ισχύει έως σήμερα.

Εξάλλου ορίστηκε νέα έκτακτη γενική συνέλευση για την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 17.30′, ώστε να ορισθεί το νομικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τις παραπάνω διεκδικήσεις.

Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε ακόμη το ΔΣ να ενεργήσει άμεσα προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη δικαίωση των παραγωγών σχετικά με τις επιλέξιμες καλλιέργειες ως ορίζει η κοινοτική νομοθεσία ενόψει του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το ΔΣ διευκρινίζει για μια ακόμη φορά ότι όλες οι διεκδικήσεις που προαναφέρονται θα ισχύουν για τους παρόντες στη συνέλευση, οι οποίοι και θα υπογράψουν τα πρακτικά της.