“Όχι στην αποδυνάμωση του ΚΕΕΜ” και από τον δήμαρχο Ευρώτα

Σχετικά με το ζήτημα που έχει τεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για το στρατόπεδο ΚΕΕΜ Σπάρτης, ο δήμος Ευρώτα συντάσσεται με τη θέση του συνόλου των τοπικών αρχών και φορέων, που υπερασπίζει την αναγκαιότητα συνέχισης της υπάρχουσας μορφής λειτουργίας του.

Το ΚΕΕΜ όχι μόνο αποτελεί σημείο αναφοράς του νομού μας, αλλά και σημαντική πηγή εσόδων για την περιοχή και κυρίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Σπάρτη. Επιπρόσθετα η λειτουργία του ΚΕΕΜ ως κέντρου νεοσυλλέκτων αυξάνει την επισκεψιμότητα του νομού μας με όλα τα οφέλη που συνεπάγεται αυτό. Αναμφισβήτητα η αποδυνάμωση της συγκεκριμένης δομής θα επιφέρει δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Ο δήμαρχος Ευρώτα

Δήμος Βέρδος