Νεάπολη: Μελέτη βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης

diktyo ydreysis

diktyo ydreysis

Εκπονήθηκε από το δήμο Μονεμβασίας και υπεβλήθη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 η μελέτη “Αντικατάσταση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης”, προϋπολογισμού 721.100 ευρώ.

H μελέτη περιλαμβάνει την αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων και τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό της Νεάπολης, κυρίως στην επέκταση του σχεδίου πόλεως και σε νέες διανοιγμένες οδούς.