Νεάπολη: Ξεκινά η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου

Ypografi gia diktyo apoxeteysis Neapolis

Ypografi gia diktyo apoxeteysis Neapolis

Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το υποέργο 5 «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης» της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης».

Η σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 2.736.004,30 ευρώ, με ΦΠΑ, υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 2014, από το δήμαρχο Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη και τον κ. Μιχαήλ Τζινιέρη του Δημητρίου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Μηχανοδρομική ΑΤΕ».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007 – 2013 του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Με το υποέργο θα κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο (κεντρικοί αγωγοί, βαρύτητας, βοηθητικοί) συνολικού μήκους 19.120 μ, από τα οποία 12.600 μ είναι από Φ 200, τα 4.000 μ είναι από Φ 250, τα 1.550 μ είναι από Φ 315, 550 μ από Φ 400 και 420 μ από Φ 500.

«Με την έναρξη κατασκευής του υποέργου 5 και την ήδη σε εξέλιξη εργολαβία για το υποέργο 2 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων», υλοποιείται ένα σημαντικό έργο υποδομής για το δήμο μας, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις περαιτέρω προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου.