Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων: Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

pratirio-venzinis

pratirio-venzinis

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων ανακοίνωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης. Η προβλεπόμενη ποσότητα είναι 1500 λίτρα ανά μήνα. Η τιμή θα είναι εναρμονισμένη με το δελτίο τιμών της περιοχής Μολάων του τμήματος Εμπορίου Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν έως τη Δευτέρα 25/8 και ώρα 13.30′, με σφραγισμένο φάκελο, στη γραμματεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων.