Νοσοκομείο Μολάων: Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης

amolyvdi venzini

amolyvdi venzini

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων ανακοίνωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων και του Κέντρου Υγείας Νεάπολης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 4.950 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (3.600 ευρώ για τη ΝΜ Μολάων και 1.350 ευρώ για το ΚΥ Νεάπολης) για 45 ημέρες. Η τιμή θα είναι εναρμονισμένη με το δελτίο τιμών της περιοχής Μολάων του τμήματος Εμπορίου της Περιφεριακής Ενότητας Λακωνίας.

Οι προσφορές κατατίθενται έως τη Δευτέρα 9/6 και ώρα 13.30′ στο fax 27323 60117.