Νοσοκομείο: Προμήθεια υγρών καυσίμων

petrelaio

petrelaio

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης) ανακοίνωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής καυσίμων, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά επί της εκάστοτε ημερήσιας διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το Τμήμα Εμπορίου. Συγκεκριμένα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΗΝΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΙΤΡΑ

2.600

2

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΠΛΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΛΙΤΡΑ

1.900

3

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100

ΛΙΤΡΑ

100

Οι προσφορές θα κατατεθούν την Τετάρτη 8/1/2014. Περισσότερα στοιχεία δίνονται στο τηλέφωνο 27310 21031 και στην ιστοσελίδα www.hospspa.gr.