Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ

xrimata

xrimata

Από τη διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου Σπάρτης ανακοινώθηκε ότι από 14/7/2014 έως και 31/1/2015 θα διεκπεραιώνεται η διαδικασία καταβολής οικογενειακού επιδόματος έτους 2014 από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

1. Οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου και οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό που δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους.

2. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου.

3. Οι απασχολούμενοι σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση του εργοδότη όσοι είναι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό και όχι οι ημερομίσθιοι.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Κοινή υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ποιος από τους δύο συζύγους θα εισπράξει το επίδομα όταν είναι και οι δύο δικαιούχοι.

Δικαιολογητικά που επιδεικνύονται:

1. Αριθμός μητρώου ΙΚΑ.

2. Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας παιδιών θεωρημένο για το τρέχον έτος.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

4. Βιβλιάριο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με λογαριασμό IBAN.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ του δήμου Σπάρτης:

> ΚΕΠ δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600.

> Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Μυστρά, 27310 89370.

> Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560.

> Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388.

> Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012.

> Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194.