Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί με έδρα το δήμο Σπάρτης, έχει στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους), ενώ με την κινητή μονάδα του θα καλύπτονται οι ανάγκες των δήμων Μονεμβασίας και Ελαφονήσου.

Τα Κέντρα Κοινότητας δίνουν έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού κι έχουν στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση στην απασχόληση.

Το Κέντρο Κοινότητας Σπάρτης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες/ώρες και οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν. Ωφελούμενοι μπορούν να είναι άτομα και οικογένειες στους δήμους Σπάρτης, Μονεμβασίας και Ελαφονήσου που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες:

• Κέντρο Κοινότητας: Ευαγγελιστρίας 93, Σπάρτη, τηλ. 27313 61240, 241, 242.

• Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Σπάρτης: τηλ. 27310 22226 (εσωτ. 120, 121, 122, 123, 124).