Ξεκινά η Ανταλλακτική Οικονομία στο Δήμο Ευρώτα

antallaktiki oikonomia

antallaktiki oikonomia

Ύστερα από αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εγκρίθηκε στο δήμο Ευρώτα το καινοτόμο πρόγραμμα “Ανταλλακτική Οικονομία” με το ποσό των 23.000 ευρώ.

Δράση

Κόστος συν ΦΠΑ

Ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας

18.000€

Τεχνική υποστήριξη για 5 έτη

3.000€

Δράσεις προώθησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

(αφίσες, φυλλάδια κ.ο.κ.)

2.000€

Το σύστημα του δικτύου της ανταλλακτικής οικονομίας είναι μια εναλλακτική πρόταση κοινωνικής οικονομίας που εφαρμόζεται σε πολλά μέρη του κόσμου με επιτυχία. Πρόκειται για μια θετική δράση που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, δημιουργείται από τα ίδια τα μέλη της για τα μέλη της και μέσα από αυτό οι άνθρωποι -κυρίως οι νέοι- έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης, να δώσουν αξία στα τοπικά προϊόντα και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική κρίση, η πρόταση του δικτύου ανταλλαγών μπορεί να βοηθήσει οικογένειες και επιχειρήσεις να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια.

Στην Ελλάδα, εδώ και λίγο καιρό, έχουν αρχίσει να οργανώνονται δίκτυα ανταλλαγής, από διάφορες ομάδες ανθρώπων, για την προστασία των ασθενέστερων οικονομικά. Το εναλλακτικό εμπόριο είναι δυνατόν να λειτουργήσει είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε με την άμεση επαφή των ανθρώπων. Στην εποχή μας η ανταλλαγή αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, αφού παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να αποκτήσουν προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς κόστος.

Aναγνωρίζοντας τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας, ο δήμος σχεδιάζει την υλοποίηση πλατφόρμας ανταλλαγής προϊόντων που θα απευθύνεται σε νέους ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα θα είναι φιλική προς το χρήστη, γρήγορη και απόλυτα ασφαλής, με σκοπό να δώσει μια ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα ρευστότητας, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών ανταλλαγών.

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας της πλατφόρμας είναι:

Υπευθυνότητα στις συναλλαγές: Θα διασφαλίζεται απόλυτα, με ειδικά συστήματα, το απόρρητο των ανταλλαγών. καθώς και η υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών.

Υπεύθυνες υπηρεσίες: Η πλατφόρμα θα παρέχει υπεύθυνες υπηρεσίες στο χρήστη σε όλα τα επίπεδα.

Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη: Μέσω της πλατφόρμας ο διαχειριστής θα είναι σε συνεχή επαφή με τους χρήστες, έτσι ώστε να συνεργάζονται και να βρίσκουν λύσεις μαζί.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και ανάπτυξης ενός δικτύου αλληλεγγύης προς τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, θα γίνεται δωρεάν διάθεση πόντων ως μέσου για την πραγματοποίηση ανταλλαγών.

Λειτουργία ανταλλαγής

Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα, αφού δημιουργήσουν λογαριασμό μέλους, να αναρτήσουν/δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τα προϊόντα που θέλουν να προσφέρουν για ανταλλαγή στις διατιθέμενες από την πλατφόρμα κατηγορίες προϊόντων.

Στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας θα παρέχονται ποικίλοι τρόποι online αναζήτησης των διατιθέμενων προς ανταλλαγή προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους. Η αναζήτηση θα γίνεται είτε μέσω μηχανής αναζήτησης (με κριτήρια όπως είδος προϊόντος, μάρκα κ.λπ.) είτε μέσω των ταξινομημένων κατηγοριών που διαθέτει η πλατφόρμα, ή και άλλων μεθόδων αναζήτησης που τυχόν προστεθούν στο μέλλον σε αυτήν. Με το πέρας ωστόσο της αναζήτησης, η απόφαση για προσφορά, αποδοχή και εν τέλει ανταλλαγή οποιουδήποτε προϊόντος μεταξύ των χρηστών της υπηρεσίας πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη/μέλους.

Τέλος, με το ενσωματωμένο σύστημα χρήσης πόντων ανταλλαγής της πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να καλύπτουν τυχόν διαφορά στην άξια των ειδών που ανταλλάσσουν, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επίτευξη της ανταλλαγής.

Η επίσκεψη και κατ’ αρχήν περιήγηση, αναζήτηση προϊόντων στην ιστοσελίδα και πλατφόρμα δεν θα προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προκειμένου όμως ο χρήστης να συμμετάσχει και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της πλατφόρμας, για την προσφορά/αποδοχή προϊόντων προς ανταλλαγή και για τη χρήση των λειτουργιών ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά, οφείλει να εγγραφεί ως μέλος στην ιστοσελίδα και να δημιουργήσει λογαριασμό μέλους, ορίζοντας ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

Oι ανταλλακτικές μορφές συναλλαγών είναι σαφές ότι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εγχρήματη οικονομία λόγω των περιορισμών τους (τοπική κλίμακα, δίκτυα συγκεκριμένων μελών, διαθεσιμότητα ορισμένης γκάμας αγαθών κλπ), όμως παρουσιάζουν πλεονεκτήματα: προάγουν την αλληλεγγύη και επικοινωνία μεταξύ των συναλλασσομένων, ενισχύουν την έντιμη, δίκαιη και ισότιμη συναλλαγή, ενισχύουν τη δυνατότητα διάθεσης των τοπικών προϊόντων -ιδίως του πρωτογενούς τομέα- χωρίς εξαρτήσεις, μειώνουν το κόστος τον συναλλαγών και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.

Η ανταλλακτική οικονομία, δίνοντας ευκαιρίες για κάλυψη πραγματικών αναγκών, μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην απορρόφηση τοπικών αγαθών, ενισχύοντας έτσι την τοπική παραγωγική δυναμικότητα και την επιβίωση τοπικών προϊόντων, μεθόδων παραγωγής και δικτύων διάθεσης, και τελικά να οδηγήσει στη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης στους ανθρώπους.