Ξεκινούν οι εγγραφές των νηπίων για τη νέα χρονιά σε Σπάρτη και Ξηροκάμπι

paidikos stathmos

Ανακοινώθηκαν οι εγγραφές/επανεγγραφές των νηπίων για τη νέα χρονιά, που θα ξεκινήσουν την 20ή Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου.

Για την εγγραφή των παιδιών στον παιδικό σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενσήμων των γονέων, προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (κυρίως της μητέρας).
4. Βεβαίωση του γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και το πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (Mantux).
5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Για την εγγραφή των παιδιών αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για τις επανεγγραφές των νηπίων απαιτούνται όλα τα παραπάνω πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνονται για τον παιδικό σταθμό του δήμου Σπάρτης (Θερμοπυλών και Αρχιδάμου) εργάσιμες ημέρες από τις 10.00′ έως τις 12.00′ μ στην κ. Φωτεινή Ζαχαράκη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 28002) και για τον παιδικό σταθμό Ξηροκαμπίου τις ίδιες ώρες στην κ. Άννα Μοσχοβίτη (27310 35730).