“Ξενία” και αποδυτήρια δημοτικού σταδίου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης

dimarxeio Spartis

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 19.30′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση προμελέτης για το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων». Εισηγητές οι κ.κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος και Γιάννης Κίζης.

2ο Περί υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» άξονας προτεραιότητας 14, της πρόσκλησης με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου». (δήμαρχος, Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

3ο Έγκριση πρακτικών και ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αποδυτηρίων δημοτικού σταδίου Σπάρτης». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Περί επιβολής ή μη ανταποδοτικού τέλους σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς. (Δημήτρης Αποστολάκος)

5ο Περί εκλογής υδρονομέων άρδευσης (ΤΚ Σκούρας, Τρύπης, Ποταμιάς). (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Εξέταση αιτημάτων της ALPHA BANK (διαδόχου της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ), περί παραχώρησης οικοπέδου από την Τράπεζα Γης της περιοχής Χαρισίου έναντι αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης ακινήτου. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο της ΤΚ Αγίας Ειρήνης από τον κ. Γεώργιο Πουρσανίδη. (Παν. Αργυρόπουλος)