“Ξενία” και “Λευκή Νύχτα” μεταξύ των θεμάτων του επόμενου δημοτικού συμβουλίου

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα γίνει την Τετάρτη 10/8 και ώρα 20.00′, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», άξονας προτεραιότητας 14, της πρόσκλησης με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου». Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Βαλιώτης.

2ο Περί υποβολής αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη σύναψη δανείου χρηματοδότησης μέρους του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση Ξενία Σπάρτης και μετατροπή σε κέντρο πολιτιστικών, τουριστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων». (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Αίτηση δημοτικού συμβούλου Παναγιώτη Παπαδόπουλου για χορήγηση άδειας. (Σπύρος Μοιράγιας)

4ο Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού 2016, για φόρο εργολάβων κλπ κληροδοτήματος Αρ. Βαρναβέλια και ενίσχυση ΚΑ λόγω αύξησης ΦΠΑ. (Δημ. Αποστολάκος)

5ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 21640/25-7-2016 απόφασης δημάρχου με θέμα «Κατασκευή βάσης δεξαμενής άρδευσης Κουτσουρούμπα ΤΚ Καστορείου λόγω έκτακτης ανάγκης» – τροποποίηση προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Επιστροφή παραβόλου για την αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ.
(Δημ. Αποστολάκος)

7ο Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) παραλαβής προμηθειών δήμου Σπάρτης για το έτος 2016 της παρ.1 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

8ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιώτη». (Π. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Φάριδος 2016». (Π. Αργυρόπουλος)

10ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Καρυών 2016». (Π. Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση της αριθ. 42/2016 απόφασης του ΔΣ του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016». (Σάββας Βελισσάρης)

12ο Έγκριση της αριθ. 92/2016 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 25η Αυγούστου 2016 για διευκόλυνση διεξαγωγής Λευκής Νύχτας εντός της πόλης της Σπάρτης». (Π. Αργυρόπουλος)

13ο Περί προμήθειας «Ανατύπωση – προμήθεια λευκώματος Σπάρτης» – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την εγγραφή εσόδων από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης ΑΕ και αντίστοιχα εξόδων. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Δημιουργία νέου κωδικού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κατόπιν της σύμβασης που έχει υπογράψει ο δήμος με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ Σύμβαση 2016» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού του δήμου Σπάρτης για το έτος 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016 για την «Ψηφιακή αποτύπωση και υποστήριξη για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων». (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

20ό Περί έγκρισης – ψήφισης πίστωσης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας παλαιμάχων ποδοσφαιριστών και δημοτικών συμβούλων του αδελφοποιημένου δήμου Σοπρόν της Ουγγαρίας. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

21ο Επιχορήγηση συλλόγων – σωματείων. (Δημ. Αποστολάκος)