Ανακοίνωση – καταγγελία δημοσιοποίησε η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Λακωνίας, σημειώνοντας ότι είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους τους αρμόδιους φορείς για:

• έλλειψη υλικών και μέσων

• έλλειψη προσωπικού (μείωση οργανικών θέσεων κατά 30%)

• απαρχαιωμένο στόλο οχημάτων με συχνές βλάβες

• μη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας

• μείωση κονδυλίων για πρόληψη και κατάσβεση.

Οι πυροσβέστες αναφέρουν ακόμη πως “ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται το μήνα Μάρτιο δεν υφίσταται (τον Απρίλιο και το Μάιο καθώς και τον Ιούνιο είχαμε μετακινήσεις από τις υπηρεσίες του νομού μας προς άλλους νομούς και άλλες υπηρεσίες)”. Καταγγέλλουν επίσης πως κατά την έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή της Μάνης υπήρχαν εκτός νομού πέντε οχήματα από τις υπηρεσίες της Λακωνίας. “Πιθανότατα, αν το όχημα της ΠΥ Αρεόπολης δεν έλειπε, η φωτιά να είχε περιοριστεί πιο σύντομα”, υπογραμμίζουν.

Εξάλλου, η Ένωσή τους είχε προτείνει ο συντονισμός στις φωτιές να γίνεται από τους αξιωματικούς του νομού μας και όχι από αξιωματικούς που δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του τόπου.

Σε όλα τα παραπάνω προσθέτουν και την έλλειψη πυροσβεστικών κρουνών στην περιοχή της Μάνης, ενώ δεν παραλείπουν να τονίσουν ότι η πυροσβεστική Αρεόπολης, αν και δ’ τάξης με τεράστιο τομέα ευθύνης, έχει μόνο έξι πενταετείς (ενώ στην έναρξή της διέθετε δέκα).

Η ΕΥΠΣ Λακωνίας ζητά εκ νέου:

> την άμεση ενίσχυση του νομού με προσωπικό

> ό,τι προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα ως πυρόπληκτος νομός

> την ίδρυση οργανικών θέσεων στους εθελοντικούς σταθμούς όπως προβλέπεται

> χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας

> την αναβάθμιση της ΠΥ Σπάρτης σε α’ τάξης ως πρωτεύουσα νομού

> την αύξηση των οργανικών θέσεων “διότι αυτές έχουν μειωθεί για να μην φαίνονται οι πραγματικές ελλείψεις”.