ΟΑΕΔ: Oι οριστικοί πίνακες κατάταξης των πεντάμηνων

karta anergias

karta anergias

Αναρτήθηκε σήμερα (2/7) στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ ο οριστικός πίνακας κατάταξης των ανέργων που θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε φορείς του δημοσίου. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι καλούνται να προσέλθουν άμεσα στις υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους επιβλέποντες φορείς.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες => Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα => «Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).