ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτών στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Σπάρτης

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε πως προτίθεται να καλύψει συμπληρωματικά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας Σπάρτης σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν προς αξιολόγηση αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 23/10 έως 25/10.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων, τις ώρες παραλαβής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δίνονται στην ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, καθώς και στο site του Οργανισμού (www.oaed.gr).