ΟΑΕΔ Σπάρτης: Προσλήψεις τριών ατόμων για δύο έτη

O ΟΑΕΔ γνωστοποίησε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων ατόμων τετράωρης απασχόλησης εικοσιτετράμηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021), για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του.

Στο νομό μας προβλέπονται τρεις θέσεις: δύο στο ΚΕΤΕΚ-ΕΠΑΣ Σπάρτης και μία στο ΚΠΑ2 Σπάρτης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση Έντυπο ΣΟΧ.6 μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).