ΟΑΕΔ: Τρεις προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στη Σπάρτη

Ξεκίνησε σήμερα 9/3 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας. Πρόκειται για 478 συμβάσεις εννιάμηνης διάρκειας με τετράωρη απασχόληση.

Στο νομό μας προβλέπονται τρεις θέσεις: δύο για το ΚΕΤΕΚ ΕΠΑΣ Σπάρτης και μία για το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 Σπάρτης.

Οι αιτήσεις, που θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 19/3 και ώρα 15.30′, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια εκτυπωμένες και υπογεγραμμένες με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτίριο της διοίκησης ΟΑΕΔ (Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, ΤΚ 17456), κατά τις εργάσιμες ημέρες.